Extrakcia entít

Nástroj na identifikáciu a extrakciu názvoslovných entít (pomenovaných entít) v slovenskom texte: identifikácia osôb, lokalít, organizácií...