Rozdelenie textu na vety

Identifikácia viet: určovanie hraníc viet.