Anonymizácia

Anonymizácia čísel, URL adries, emailov a bankových účtov z textu