Spracovanie právnických dokumentov

Identifikácia a extrakcia dát z právnických dokumentov: zákony, zákonníky, paragrafy, spisové značky, súdy, ...