Extrakcia číselných údajov

Extrakcia a identifikácia číselných údajov v texte: číslice, číslovky a pod.