Analýza toxicity (slušnosti)

Nástroj na overenie, či je text vhodný na publikovanie: či nebsahuje nevhodné slová, či má text informačnú hodnotu a pod.