Dokumentácia k značkám POS

POS (prvý znak) Kategória Príklady
S Podstatné meno auto, dom, žena ...
A Prídavné meno pekný, cudzí, milý ...
P Zámeno ja, on, tvoj, náš...
N Číslovka osem, piaty, ...
V Sloveso čítať, písať, ...
G Príčastie nezvestný, stratený, ...
D Príslovka pekne, rýchlo, doma, ...
E Predložka z, zo, od, ...
O Spojka a, aj, ale, ...
T Častica azda, kiežby, ...
J Citoslovce bum, haf, ...
R Reflexívum sa, si
Y Kondicionálna morféma by
W Skratka NATO, EÚ, ...
Z Interpunkcia .,!(
0 Číslica 13, 6754, ...

S (podstatné meno)

Príklady: SSis1, SSfz2, ...
forma (2. znak)
Spodstatno-menná
Aprídavno-menná
Fzmiešaná
Uneúplná
rod (3. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
pád (5. znak)
1nominatív
2genitív
3datív
4akuzatív
5vokatív
6lokál
7inštrumentál

A (prídavné meno)

forma (2. znak)
Aprídavno-menná
Fzmiešaná
Uneúplná
rod (3. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
pád (5. znak)
1nominatív
2genitív
3datív
4akuzatív
5vokatív
6lokál
7inštrumentál
stupeň (6. znak)
x1. stupeň
y2. stupeň
z3. stupeň

P (zámeno)

forma (2. znak)
Spodstatno-menná
Aprídavno-menná
Pzámenná
Fzmiešaná
Uneúplná
Dpríslovková
rod (3. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
hvšeobecný
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
pád (5. znak)
1nominatív
2genitív
3datív
4akuzatív
5vokatív
6lokál
7inštrumentál
aglutinovanosť (6. znak)
gaglutinované

Číslovka

forma (2. znak)
Spodstatno-menná
Aprídavno-menná
Nčíslovková
Fzmiešaná
Uneúplná
Dpríslovková
rod (3. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
pád (5. znak)
1nominatív
2genitív
3datív
4akuzatív
5vokatív
6lokál
7inštrumentál

Sloveso

forma (2. znak)
Ineurčitok (infinitív)
Kprítomný čas (indikatív)
Mrozkazovací tvar (imperatív)
Hprechodník
Lminulý čas (l-ové príčastie)
Bbudúci čas (futúrum)
vid (3. znak)
ddokonavý
enedokonavý
jobojvidové sloveso
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
osoba (5. znak)
aprvá
bdruhá
ctretia
kongruencia v rode (6. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
hvšeobecný
oneurčiteľný
negácia (7. znak)
+afirmácia
-negácia

Príčastie (particípium)

druh (2. znak)
kaktívne
tpasívne
rod (3. znak)
mmužský životný
imužský neživotný
fženský
nstredný
číslo (4. znak)
sjednotné
pmnožné
pád (5. znak)
1nominatív
2genitív
3datív
4akuzatív
5vokatív
6lokál
7inštrumentál
stupeň (6. znak)
x1. stupeň
y2. stupeň
z3. stupeň

Príslovka (adverbium)

stupeň (2. znak)
x1. stupeň
y2. stupeň
z3. stupeň

Predložka (prepozícia)

forma (2. znak)
vvokalizovaná
unevokalizovaná
pád (3. znak)
2genitív
3datív
4akuzatív
6lokál
7inštrumentál

Spojka (konjunkcia)

kondicionálnosť (2. znak)
YKondicionálna

Častica (partikula)

kondicionálnosť (2. znak)
YKondicionálna

Dokumentácia k značkám NER

lokalita (LOC)
LOC/areaoblasť
LOC/cavejaskyňa
LOC/cosmosVesmír
LOC/countrykrajina
LOC/municipalityobec
LOC/otheriné miesto
LOC/peakvrch
LOC/sierrapohorie
LOC/streetUlica
LOC/valleydolina
LOC/waterareavodná plocha
LOC/waterfallvodopád
organizácia (ORG)
ORG/airletecká spoločnosť
ORG/automotovýrobca aút
ORG/communicationtelekomunikácie
ORG/companyspoločnosť/firma
ORG/courtsúd
ORG/financefinančná spoločnosť
ORG/mediamédium
ORG/officeúrad
ORG/politicpolitická organizácia
ORG/schoolškola
ORG/shopstoreobchodný reťazec
ostatné (OTH)
OTH/currencymena
OTH/pricecena
OTH/urlURL adresa
OTH/valuehodnota
osoba (PER)
PER/namemeno
PER/per2locobyvateľ lokality
PER/surnamepriezvisko
PER/titletitul
čas. obdobie (TMP)
TMP/datedátum
TMP/daydeň
TMP/day_of_weekdeň v týždni
TMP/monthmesiac
TMP/seasonobdobie
TMP/timečas
TMP/yearrok
neznáme (UNK)

Dokumentácia k značkám SCR

Sémantické kategórie slov

Rastliny Stromy, Kríky, Kvety, Ovocie a zelenina, Orechy, Obilniny, Huby, Strukoviny,
Zvieratá Cicavce, Ryby, Vtáky, Plazy, Hmyz, Obojživelníky, Ulitníky, Jednobunkovce, Časti tela, Skupiny,
Roly Ľudské vzťahy, Povolania, Športovci, Hodnosti a tituly, Muzikanti, Stúpenci, Skupiny, Postavy, Obyvatelia,
Potraviny Jedlá, Pekárske výrobky, Nápoje, Ingrediencie,
Veci Zbrane, Hudobné nástroje, Oblečenie, Doprava, Domácnosť, Súčiastky, Doklady, Výtvory, Prístroje,
Farby
Ľudské telo
Materiál
Aktivity Športy, Cviky, Hry, Liečba, Príprava jedla, Konzumácia, Komunikácia,
Chémia Hormóny, Chemické prvky, Chemické zlúčeniny, Minerály,
Zdravotné problémy
Vlastnosti Ľudské, Vizuálne,
Jazyky
Myšlienkové smery
Tvary
Lokality Miesta, Miestnosti, Stavby, Vesmír, Geopolitické lokality,
Odbory
Čísla Číslice, Základné číslovky, Radové číslovky, Násobné číslovky, Skupinové číslovky, Druhové číslovky, Názvy čísiel, Ostatné, Diely, Množstvo,
Veličiny a jednotky Veličiny, Jednotky, Značky, Násobky,
Udalosti Prírodné javy, Ľudské udalosti,
Obdobia
Emócie Strach, Hnev, Radosť, Smútok, Prekvapenie, Láska,
Peniaze Platidlá, Sumy,
Mená
Znaky Grécke písmená, Latinské písmená, Rímske čísla,