Identifikácia entít

Extrakcia časových udajov

Extrakcia a identifikácia časových údajov: dátumy, časy, obdobia, roky, ...