Extrakcia veličín a jednotiek

Extrakcia a identifikácia fyzikálnych jeddnotiek a veličín: fyzikálne jednotky, fyzikálne veličiny, hmotnosť, dĺžka ...